इतिहास व आमचा अनुभव

२०१० पासून आम्ही लहान व मोठया हायब्रीड सोलार सिस्टिम नी सुरवात केली व पुढे गिर्हाइकांना अधिक फायदेशीर होणारी पुरवठया सोबत जोडलेल्या (बॅटरीशिवाय ग्रीड टाय) सोलर सिस्टिम्स जास्त केल्या आहेत.

OneSun-02

आम्ही संपूर्ण प्रकल्पाची जबाबदारी घेतो म्हणजे गिर्हाईकास एकहाती व्यवहार करणे सोयीचे होते. तसेच आम्ही फक्त वीज पुरवठ्याचा करार करू शकतो. प्रकल्प उभारणी नंतर दैनंदिन चालविणे व देखभालीची व्यवस्था करू शकतो .

संपूर्ण भारतात आम्ही असे प्रकल्प करू शकत असलो तरी तूर्त महाराष्ट्रावर भर देत आहोत कारण इथल्या विजेचा दर महाग असल्यामुळे असे प्रकल्प गिर्हाइकांना अधिक फायदेशीर ठरतात.

 

अनुभव

OneSun Branding + Website r5

 

आम्ही आतापर्यंत संपूर्ण देशात २५० हुन अधिक रुफटॉप प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. राजस्थान ते केरळ व गुजरात ते झारखंड, १ KWP हायब्रीड खेडेगावपासून १०० KWP पुरवठया सोबत जोडलेले, शहर भागात, असा आमचा अनुभव आहे.

आम्ही बांधकामासाठी व इलेक्ट्रिक कामासाठी जाणकार, अनुभवी आणि किफायतशीर कंन्त्राटदारांशी जुपी केली आहे म्हणून गिर्हाईकांना समाधानकारक सेवा मिळते.